Hãy xem cách đưa toán học vào đề thi HSG môn văn TP HCM năm 2017 – 2018

Đề thi HSG môn văn của TP HCM năm học 2017 – 2018 vừa qua có một câu hỏi toán học hết sức thú vị. Khi đọc đề toán tôi thấy cách ra đề hết sức sáng tạo nên chia sẻ để các bạn cùng tham khảo

 

Quả là một cách dẫn dắt vấn đề hết sức thú vị phải không các bạn.

One thought on “Hãy xem cách đưa toán học vào đề thi HSG môn văn TP HCM năm 2017 – 2018

Add Comment