Địa chỉ tải file ISO windows 7 đến 10

Địa chỉ tải file ISO windows 7 đến 10

Win 7: https://onedrive.live.com/download?cid=3E4CB7C2FB780EFF&resid=3E4CB7C2FB780EFF%21106&authkey=APvbA_-p-75hUjo

Win 8: https://onedrive.live.com/download?cid=E621C6678B06E5AE&resid=E621C6678B06E5AE%21106&authkey=ABQyUkN0a2O9bc4

Win 10: https://onedrive.live.com/download?cid=2CD2337B647366A4&resid=2CD2337B647366A4%21106&authkey=AAllZmdYCpnfAX0

Win 2008: https://onedrive.live.com/download?cid=1C94A59631307B70&resid=1C94A59631307B70%21106&authkey=AI5G57ALGA0xiwg

Win 2012: https://onedrive.live.com/download?cid=C4F2460405E38D04&resid=C4F2460405E38D04%21106&authkey=ABYQK1n-Qf8t2u0

 

camsta: https://tinhte.vn/threads/camtasia-studio-9-1-2-full-cr-ck-phan-mem-quay-video-man-hinh-va-chinh-sua-video-chuyen-nghiep.2795425/

 

AFTER EFFECT: https://www.photoshopviet.com/2016/12/share-phan-mem-after-effects-cs6-portable-khong-can-cai-dat.html

Mua tên miền giá rẻ: https://billing.exabytes.com/mypanel/aff.php?aff=8000093

mã khuyến mãi: CANHME-COM ; 

 

 

Add Comment