Đề thi HSG toán 9 Huyện Đơn Dương – Lâm Đồng – Năm học 2017-2018

Đề thi HSG toán 9 Huyện Đơn Dương – Lâm Đồng – Năm học 2017-2018

Câu 5a)

Thay 10 = căn (abc) vào cái thứ nhất ta được:

Latex formula

Vì ta cần chứng minh biểu thức bằng 1. Nên ta sẽ chứng minh

Latex formula

Tuy nhiên tích chéo không bằng nhau. Vậy đề sai, có lẽ đề đúng phải là:

Latex formula

 

 

7 thoughts on “Đề thi HSG toán 9 Huyện Đơn Dương – Lâm Đồng – Năm học 2017-2018

Add Comment