Đề thi HSG toán 9 huyện Bảo Lâm – Năm học 2018 – 2019

Đề thi HSG toán 9 huyện Bảo Lâm – Năm học 2018 – 2019

Câu 8: Cho hình thang cân ABCD (AD//BC), Gọi I, K lần lượt là trung điểm của AD và BC. Trên tia đối của tia AB lấy điể M bất kỳ , MI cắt BD tại P. Chứng minh IK là phân giác của góc MKP.

Đánh giá: Đây là đề thi tương đối khó so với mọi năm, đề thi có dùng cả côsy 3 số, dùng công thức lượng giác của cấp 3 (tất nhiên HS lớp 9 vẫn chứng minh OK). Người ra đề khả năng cao là giáo viên toán THPT.

Add Comment