Đề thi HSG tin 9 – Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2018 – 2009

Đề thi HSG tin 9 – Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2018 – 2009

 

 

 

 

One thought on “Đề thi HSG tin 9 – Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2018 – 2009

  1. Bài 3 không biết ra đâu tòi ra từ năng suất và tiền thưởng cho nhóm công nhân cái này có thể làm học sinh không biết làm bài

Add Comment