SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO            KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH – THPT          QUẢNG NGÃI                                                                      Năm học 2008-2009 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: Tin học                                                …