Bài toán con mèo, con rùa và chiếc bàn hack não học sinh tiểu học

Trên facebook đang lan truyền bài toán được coi là hack não học sinh tiểu học, bài toán yêu cầu tính chiều cao của cái bàn trong hình sau

Đã có rất nhiều bạn đưa ra lời giải, còn bạn thì sao hãy cùng comment để giải thử nào, nhớ dùng kiến thức tiểu học nhé

 

 

 

 

 

 

2 thoughts on “Bài toán con mèo, con rùa và chiếc bàn hack não học sinh tiểu học

  1. Chiều cao cái bàn + chiều cao con mèo – chiều cao con rùa = 170 cm
    Chiều cao cái bàn + chiều cao con rùa – chiều cao con mèo = 130 cm
    Vậy 2 cái bàn cao 300 cm. => 1 cái bàn 150 cm

Add Comment